Jak narodziła się wizytówka?

Poligrafowie zaliczają wizytówki do druków akcydensowych. Ma ona z reguły postać podręcznego, prostokątnego kartonika, na którym umieszcza się treść adekwatną do jej rodzaju. Jest utożsamiana przede wszystkim z oznakami szacunku i uprzejmości, służy do nawiązania znajomości. Dzisiaj pełni także funkcję reklamową. Historia wizytówek sięga XV wieku. Za ich ojczyznę uważane są Chiny – kraj, od którego zaczęła się historia papieru.

Pierwsze wizytówki

Pierwsze wizytówki były wytwarzane ręcznie. Pierwszym krajem europejskim, w którym zaczęto używać wizytówek była Francja. Miało to miejsce za panowania Ludwika XIV, czyli w drugiej połowie XVII wieku. Bardzo szybko wizytówki stały się niezwykle popularne, ich wygląd uległ ogromnej przemianie. Zamiast białych kartoników wręczano prawdziwe dzieła sztuki. Ozdabiano je rycinami posiadłości, miniaturami i ornamentami. Pod koniec XVIII wieku, w okresie, kiedy obradował Sejm Czteroletni, wizytówki pojawiły się także w Polsce. Bardzo popularnym wówczas zwyczajem było wręczanie wizytówek podczas składania odwiedzin. Wizytówki gości zaczęto gromadzić w specjalnych pudełkach. Przybyli goście byli oceniani na podstawie wręczonych przez nie wizytówek.

Kształt wizytówki

Rozwój wizytówek

Pierwsza drukowana wizytówka została odnaleziona w Niemczech. Została ona wydrukowana w XVIII wieku. W XIX wieku wraz z rozwojem przemysłu i narodzeniem się klasy średniej, wizytówka stała się nieodzownym atrybutem ówczesnych biznesmenów. Szczególnie chętnie była używana przez przemysłowców w Stanach Zjednoczonych i przez londyńskich kupców. Ówczesne wizytówki miały rozmiar kart do gry, drukowana je posługując się jedną z dwóch technik: linoryt lub miedzioryt. Pierwszą seryjną produkcję drukowanych wizytówek rozpoczęto we Włoszech.

Jakie są rodzaje wizytówek?

Podziału wizytówek można dokonać według kryterium ich przeznaczenia. Stąd też wyróżniamy wśród nich wizytówki: osobiste; rodzinne; służbowe. Ostatni rodzaj to wizytówki kombinowane, które łączą w sobie elementy charakterystyczne dla wizytówek służbowych i osobistych.

Autor

Radosław Nowak

Redakcja oferion.pl

Zobacz również

Kontakt

E-mail: kontakt@oferion.pl

Korzystając z naszych porad, bez problemu poradzisz sobie z projektem firmowych gadżetów. Pokazujemy, jak ważne są firmowe wizytówki, oraz co powinno się na nich znajdować. Zaskocz swoich klientów oryginalnymi gadżetami reklamowymi.

Zadbaj o swój biznes: Ergonomiczna klawiatura, a komfort pracy biurowej